وقتی از ما سوال می شود خوشبختی چیست واقعا جوابی برایش نداریم. بهترین کار این است که چند ثانیه توقف کنیم و از خودمان بپرسیم آیا واقعا خوشحال و خوشبخت هستم؟ آیا احساس شادی و خوشحالی می کنم؟ برای پاسخ دادن به این سوال لازم نیست معنای خوشبختی را بدانیم.

اگر این سوال را از افراد مختلفی بپرسید قطعا پاسخ های مختلفی هم دریافت خواهید کرد. حالا سوال اینجاست که آیا واقعا تعریف واحدی برای خوشبختی وجود دارد؟ اصلا این تعریف چقدر اهمیت دارد؟ تعریف خوشبختی چه چیزی می تواند برایتان به ارمغان آورد؟ انسان ها چگونه می توانند طعم شیرین خوشبختی را بچشند؟ چگونه می توانیم در قرن بیست و یکم خوشبختی را به گونه ای تعریف کنیم که نشان دهنده دنیای پر تغییرمان باشد؟

به خاطر داشته باشید که خوشبختی مقصد نیست. وقتی از افراد بخواهید این واژه را برایتان تعریف کنند خیلی هایشان می گویند که خوشبختی روزی است که با دیگران شریک بوده اند و از آن لذت برده اند. خوشبختی چیزی نیست که در دنیای بیرون از وجودتان به دنبالش بگردید. خوشبختی در درون خود شماست. مشکل اینجاست که خیلی ها این موضوع را به خوبی درک نمی کنند و به دنبال خوشبختی در دنیای بیرون هستند.

همچنین بخوانید: راه های افزایش شادی و نشاط در زندگی

خوشبختی کجاست؟

یکی می گفت من خوشبختی را در کنار کسی می بینم که می تواند شادم کند. این تئوری به نظر عالی می رسد. همه ما در زندگی مان به افرادی نیاز داریم که کنارمان باشند و شادمان کنند.

خود ما هم دوست داریم یکی از این افراد باشیم. به همین خاطر است که از ترک کردن دوستان مان واهمه داریم، دوست نداریم به دیگران نه بگوییم، نمی خواهیم آنها را ناراحت کنیم. فکر می کنم یکی از موارد مهمی که بر روی خوشبختی ما اثر می گذارد فکر کردن به عقاید دیگران است. دیگران در مورد ما چه می گویند؟ نکند از دست ما ناراحت باشند؟ نکند رفتارمان را دوست نداشته باشند؟ نکند نحوه لباس پوشیدن یا زندگی کردنمان را تایید نکنند؟ همه این ها باعث می شود انسان ها طعم شیرین خوشبختی را نچشند.

همه این ها باعث می شود شما موارد زیر را تغییر دهید:

 

چربی سوزی اصولی با خوردن پروتئین.

چربی سوزی اصولی با خوردن پروتئین.

 

  • فعالیت هایتان
  • چیزی که به زبان می آورید.
  • رفتاری که از خودتان نشان می دهید.
  • تفکری که در سر دارید.
  • اهدافی که می خواهید بدان دست یابید.
  • روشی که برای زندگی کردن انتخاب می کنید.
  • حتی چیزی که به طور روزمره به تن می کنید.

تنها چیزی که می تواند ما را از چنین طرز فکری رها سازد این است که به خودمان اعتماد داشته باشیم و بدانیم دیگران ما را به خاطر خودمان می خواهند. حتی اگر با آنها متفاوت باشیم. حتی اگر طوری لباس بپوشیم که با آنها متفاوت باشیم.

وقتی شادی و خوشحالی خودتان را منوط به رضایت دیگران می کنید دیگر نمی توانید این احساس را در درونتان پرورش دهید.

حالا باید ببینید چگونه می توانید چنین شرایطی را به نفع خودتان تغییر د