مرداد ۲۵, ۱۳۹۹
پرورش گل آئونیوم و بررسی انواع روش های تکثیر آن

پرورش گل آئونیوم و بررسی انواع روش های تکثیر آن

[…]
مرداد ۲۳, ۱۳۹۹
تکثیر بامبو

آموزش نگه داری، هرس کردن و تکثیر بامبو

[…]
مرداد ۲۳, ۱۳۹۹
تکثیر سانسوریا

تکثیر سانسوریا (شمشیری یا نیزه آفریقایی) به دو روش قلمه ی برگ و ریزوم

[…]
مرداد ۲۳, ۱۳۹۹

آموزش کاشت گل پریوش و اصول پرورش آن

[…]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۹
گیاه قلب ارغوان

تکثیر گیاه قلب ارغوان و شرایط لازم برای نگهداری از آن

[…]
مرداد ۱۸, ۱۳۹۹
کاشت گیاه چلغوز

کاشت گیاه چلغوز

[…]
مرداد ۱۸, ۱۳۹۹
شرایط پرورش و نگهداری گل عنکبوتی

شرایط پرورش و نگهداری گل عنکبوتی

[…]
مرداد ۱۷, ۱۳۹۹
قلمه زدن گل کاغذی

قلمه زدن گل کاغذی و آموزش تکثیر این گل زیبا به صورت مرحله ای

[…]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۹
نگهداری و تکثیر گل آشوریا

نگهداری و تکثیر گل آشوریا

[…]